Viipurin Taiteilijaseuran jäsenhakemus

Viipurin Taiteilijaseura ry on ammattitaiteilijoiden lähes sata vuotta sitten perustama yhdistys. Jäsenistä on enemmistö karjalaistaustaisia. Kuitenkin voidaan hallituksen esityksestä ja seuran kokouksen päätöksellä valita yhdistykseen jäseniksi myös ei-karjalaisia ansioituneita taiteilijoita.

Jäsenyyttä voi hakea karjalaista kulttuuritaustaa edustava taiteilija, joka on
–    taiteen ammattikoulutuksen saanut kuvataiteilija tai
–    osallistunut kaksi kertaa yhdistyksen omaan jurytettyyn vuosinäyttelyyn ja yhden kerran valtakunnalliseen muuhun
näyttelyyn, jonka arvostelulautakunnassa on Suomen Taiteilijaseuran jäsen tai
–    osallistunut vähintään kolme kertaa Viipurin Taiteilijaseura jurytettyyn vuosinäyttelyyn, jonka juryttäjänä on ansioitunut taideammattilainen.

Poikkeustapauksessa voidaan hallituksen yksimielisestä esityksestä ja yhdistyksen kokouksen päätöksellä hyväksyä jäseneksi ei-karjalaistaustainen henkilö, joka kuvataiteilijana on saanut huomattavaa tunnustusta.

Jäseneksi pyrkivän on jätettävä kirjallinen jäsenhakemus näytekuvineen yhdistyksen hallitukselle, ja siitä tulee ilmetä edellä olevat jäsenyyttä koskevat asiat. Varsinaisen jäsenen valitsee hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous.

Jäsenyyshakemukseen liitettävät tiedot:
1) CV
2) 5–10 hyvälaatuista A4-kokoista teoskuvaa (tekotapa, koko, vuosi, teoksen nimi)
3) Tiedot karjalaistaustasta tai yhteydet karjalaisuuteen
4) Tiedot osallistumisesta Viipurin Taiteilijaseuran näyttelyihin ja mahdolliseen valtakunnalliseen muuhun näyttelyyn

Tästä pääset tulostettavaan jäsenhakemukseen

VTS:n hallitus käsittelee kaikki hakemukset ensin hallituksen kokouksessa. Uudet jäsenet valitaan VTS:n vuosikokouksissa (= kevät- ja syyskokous) hallituksen ehdotuksen perusteella.

Jäsenhakemuksen voi lähettää sähköpostilla yhtenä pdf-tiedostona (max. 5MB) osoitteeseen sihteeri@viipurintaiteilijaseura.fi tai postikirjeenä osoitteeseen: Viipurin Taiteilijaseuran sihteeri (päivittyy myöhemmin)