Jäsenet

Tervetuloa jäseneksi ja kannattajajäseneksi!
Viipurin Taiteilijaseura ry on Viipurissa asuneiden ammattitaiteilijoiden lähes sata vuotta sitten perustama yhdistys. Seuran jäsentaiteilijoista on enemmistö karjalaistaustaisia.  Kuitenkin voidaan hallituksen esityksestä ja seuran kokouksen päätöksellä valita yhdistykseen jäseniksi myös ei-karjalaisia ansioituneita taiteilijoita.

Jäsenyyttä voi hakea suomenkarjalaista kulttuuria edustava taiteilija, joka on
–    taiteen ammattikoulutuksen saanut kuvataiteilija, tai
–    osallistunut kaksi kertaa yhdistyksen omaan jurytettyyn vuosinäyttelyyn ja yhden kerran valtakunnalliseen muuhun
näyttelyyn, jonka arvostelulautakunnassa on Suomen Taiteilijaseuran jäsen tai
–    osallistunut vähintään kolme kertaa Viipurin Taiteilijaseura jurytettyyn vuosinäyttelyyn.

Jäseneksi pyrkivän on jätettävä kirjallinen jäsenhakemus näytekuvineen yhdistyksen hallitukselle, ja siitä tulee ilmetä edellä olevat jäsenyyttä koskevat asiat. Varsinaisen jäsenen valitsee hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous.

Poikkeustapauksessa voidaan hallituksen yksimielisestä esityksestä ja yhdistyksen kokouksen päätöksellä hyväksyä jäseneksi  ei-karjalaistaustainen henkilö, joka kuvataiteilijana on saanut huomattavaa tunnustusta.

Viipurin Taiteilijaseuralla on myös kannattajajäseniä, Viipurin Taiteilijaseuran ystäviä, jotka ovat tervetulleita näyttelyiden avajaisiin, retkille, työhuonevierailuille, museokäynteihin ja muihin VTS:n järjestämiin tilaisuuksiin.

Tekijänoikeusasioissa ottakaa yhteyttä teoksen tekijään tai Kuvastoon, www.kuvasto.fi, puh. (09) 2724 022.

Viipurin Taiteilijaseuran kunniajäsenet

 


Viipurin Taiteilijaseuran jäsenet

Ara, Birgitta

Kuvanveistäjä
Birgitta Ara on Viipurin Taiteilijaseuran kunniajäsen. Viipurin Taiteilijaseura teki hänestä dokumentin vuonna 2018.

Arantila, Markku

Taidemaalari
Olen taidemaalari. Asun ja työskentelen Lallukan taiteilijakodissa. Pääasiallisimmat tekniikkani ovat akvarelli, öljyväri ja tussi. Opiskelin Vapaassa Taidekoulussa 1978 - 1982. Olen Taidemaalariliiton jäsen. Minulle maalaaminen on sitä, että siveltimeni pyyhkii pois kalvon, joka kätkee pinnan alaisen maailman. Jos en maalaisi, ei kukaan, en edes minä itse voisi tietää mitään siitä maailmasta.

Asanti, Riitta

Taidemaalari
Valmistui taidemaalariksi Vapaasta Taidekoulusta 2012. Maalaa enemmän tai vähemmän abstrahoiden luontoa valotapahtumissa. Välillä turhautuessaan kukkia... Öljyväreillä, levylle tai kankaalle. Kuuluu Taidemaalariliittoon, Espoon Kuvataiteilijoihin, Länsi-Uudenmaan Taiteilijaseuraan sekä Viipurin Taiteilijaseuraan. Riitta syntyi 1952 Imatralla ja koti sekä työhuone ovat Espoossa.

Ben Younes, Saija

Taidemaalari
Olen helsinkiläinen kuvataiteilija. Käyttämäni tekniikat ovat akryyli, akvarelli, öljyväri ja muste. Maalaus on eniten iloa ja rauhaa. Monesti teen lähtökohtaisesti abstrakteja maalauksia, mutta niihin ilmestyy usein kaikenlaista esittävää. Tärkeä oivallus itselleni on, ettei ole pakko pyrkiä maalauksissa johdonmukaisuuteen. Epäloogisuus, päähänpistot ja äkkiväärä innostavat minua taiteessa. Maalarina voin olla eräänlainen Liisa seikkailemassa maalimaassa.

Blomster, Marja

Taidemaalari
I am a painter. My artworks have mostly been experimental forms of art, e.g. installations and conceptual art, but I am also drawing, painting and photographing.

Boehm, Juhani von

Taidemaalari
Taidekoulutus T v Boehmin ja T Raittilan ohjauksessa. N. 40 yksityisnäyttelyä. Töitä: Imatran ja Varkauden taidemuseot, Åbo Akademi. Jäsen: Taidemaalariliitto, Helsingin Taiteilijaseura.

Eklund, Eeva

Taidemaalari

Golnik, Leena

Taidegraafikko
Leena Golnik on Viipurin Taiteilijaseuran kunniajäsen. Taiteeni pohjautuu luontoon, eläimiin, mielikuvitukseen, uniin ja ympäröivään elämääni. Haluan tuoda taiteellani katsojille iloa ja hyvää mieltä.

Grönqvist, Seija

Kuvataiteilija
Teosteni aiheet kumpuavat luonnosta. Vuoden kiertokulun seuraaminen saaristoluonnossa tarjoaa runsaasti havainnoitavaa ja elämyksellisiä hetkiä. Metsän ja meren hiljaisuus ja rauha, mutta myös voima, pyrkivät esille työskentelyssäni. Näkemykset voivat olla hyvinkin havaintoon perustuvia, mutta työprosessin edetessä saattavat muuttua abstrakteiksi mielen tilojen kuvauksiksi. Pääasiallisimmat tekniikkani ovat akvarelli, akryyli ja grafiikka.

Hakala, Markku

Taidemaalari
Tpani-Markku Hakala on taidemaalari Lappajärveltä. Syntynyt 1951 Kauhavavalla Taideopinnot kotimaassa: Kankaanpään taidekoulu 1970-74 ja Taideteollinen korkeakoulu 1982-1984

Halonen, Leena

Taidemaalari
Olen Vantaalla asuva taidemaalari. Olen Taidemaalariliiton jäsen. Kuulun myös Espoon Kuvataiteilijoihin, Vantaan Taiteilijaseuraan, Viipurin Taiteilijaseuraan sekä Firenzeläiseen Societa' delle Belle arti Circolo degli Artisti "Casa di Dante". Yksityisnäyttelyitä on ollut 15 ja olen osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin niin Suomessa kuin ulkomailla. Taideopintoni olen suorittanut useiden suomalaisten taidepedagogien oppilaana opiskellen piirustusta, värihavaintoa, kuva-analyysia ja maalausta mm.Vapaan Taidekoulun kursseilla useiden vuosien ajan.

Heikkilä, Liisa

Taidemaalari
Sommittelu on minulle välttämätön asia - myös luonto ja ihminen. Sininen väri on minulle toivon väri. Sen läpikuultava hohde ja toisaalta lennokas sisäänpäin laajeneva liike ovat maalaukseni rakennusaineksia. Toisinaan liike on räjähtävää kolmiulotteisessa tilassa, runollista viivojen rytmiä kuulaassa pehmeässä valossa. Puoliabstraktit maisemalliset ym. maalaukseni ovat muuttuneet vähitellen abstrakteiksi sommitelmiksi, joissa kuitenkin saattaa vielä maisema, ihminen tai muu tapahtuma hahmoittua jonkin verran, valon ja värin ollessa tärkeimmät tekijät.

Heiskanen, Anne-Mari

Kuvataiteilija
"Värini kumpuavat kasvu- ja asuinympäristöstäni Saimaan äärellä. Taiteeni ytimessä on ihmisyys. Taiteeni visuaalisuus koostuu maisemallisista elementeistä kallistuen abstraktioksi. Kävelen päivittäin metsässä ja rantapolkuja pitkin aistimassa vuodenaikoja, sateita, maiseman erilaisia ilmiöitä. Nämä vaikuttavat taiteeseeni työskennellessäni ekspressiivisesti. Toteutan teokseni maalauksina eri maalausmenetelmin tai toisinaan vesiväripuupiirroksina. Työskentelen usein teossarjoittain. Se mitä haluan kuvin kertoa, pohtia tai ihmetellä, määrittää tapani työskennellä." Yksityisnäyttelyitä Heiskasella on ollut vuodesta 2002 lähtien, viimeisimmät Imatran taidemuseossa 2020, Kuusamon Kaamos Galleriassa 2021 ja Varkauden taidemuseossa 2022. Hän on osallistunut lukuisiin ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin.

Hellstedt, Bambu

Kuvataiteilija
Kolme hyvän elämän tärkeää kokonaisuutta ovat luonto, humanismi ja värit. Luonto, koska kun luonto tuhoutuu, tuhoutuu ihminen. Humanismi, koska ilman humanismia, meillä ei ole taiteita, eikä juuri tieteitäkään. Värit, koska ihminen tarvitsee värejä, joko tietäen tai tietämättään. Värit ovat terapiaa. Värit ovat tunteiden tulkki. Olen jo neljännesvuosisadan maalannut ja piirtänyt Helsingin Kaapelitehtaan värikkäässä yhteisössä, meren äärellä ja jatkan edelleen.

Herttua, Tiina

Kuvataiteilija
Tiina Herttua on Lahden taideinstituutista valmistunut kuvataiteilija ja Muu ry:n jäsen. Töissään hän käsittelee luontokokemusten moniaistisuutta sekä lisäksi yhteiskunnan ilmiöitä, kuten uskontoa ja kulttuurista suvaitsevaisuutta. Hänellä on ollut useita yksityisnäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla.

Hilli, Anneli

Taidegraafikko

Huittinen, Raimo

Taidegraagikko

Häkli, Sirpa

Taidemaalari
Sirpa Häkli on Turun Piirustuskoulussa ja Krakovan Kuvataideakatemiassa opiskellut kuvataiteilija ja taidemaalari. Häkli on pitänyt näyttelyjä 1980-luvusta lähtien ja hänen teoksiaan on useissa julkisissa kokoelmissa.

Immonen, Helka

Taidemaalari
Värien vuorovaikutus on abstraktien maalausteni keskeinen elementti. Teosteni sisältö ja muotokieli viittaa usein arkkitehtuurin muotoihin, tai luonnon moninaisiin ilmiöihin - sään ja vuodenaikojen vaihteluihin, ajan kulumiseen.

Jaatinen, Raimo

Kuvanveistäjä
Raimo Jaatinen, s. 1949, on suorittanut Taideteollisessa Korkeakoulussa kuvataideopettajan tutkinnon, toiminut opettajana useissa oppilaitoksissa sekä tehnyt taidevalajan ja kuvanveistäjän töitä vuodesta 1971. Vuosien varrella Raimolla on ollut lukuisia omia näyttelyitä kotimaassa sekä ulkomailla ja hän on osallistunut yhteisnäyttelyihin. Raimon teokset noudattelevat kolmea eri päälinjaa. Naivistishenkisten veistosten vastapainona ovat kantaaottavat, syväluotaavasti maailman ongelmia kuvantavat veistokset ja installaatiot. Kolmantena suuntana Raimo on keskittynyt uskonnolliseen kirkkotaiteeseen. Hänen teoksiaan on nähtävillä mm. useissa Vantaan kirkoissa.

Jännes, Iia

Taidemaalari

Järnström, Jari

Taidemaalari
Työskentelyn aloitan taustan maalaamisella action painting -tekniikalla jolla syntyy lennokasta abstraktiota, jossa hetkellisyys pääsee esille. Värit saavat valua ja levitä vapaasti. Veden ja akryylivärin virtaus muodostavat maalauspinnalle erilaisia läiskiä, lammikoita ja roiskeita. Tämän päälle jatkan öljyväreillä hitaammin ja harkitummin. Abstrakti ja figuratiivinen kohtaavat samassa kuvassa. Käytän maalausteni figuurien ja kasvojen lähteinä kuvia internetistä. Kuvavalinnat ovat heijastuksia ajassamme liikkuvista ilmiöistä. Joissakin viime aikaisissa teoksissani olen tutkinut hyppääviä ihmisiä sijoittaen ne abstrakteihin taustoihin. Yksi syy tähän teemaan on Jackson Pollockin maalaus Jump In (Hyppää kyytiin). Pollock oli vaikutusvaltainen amerikkalainen taiteilija ja johtava hahmo action painting tyylisuunnassa. Hänen taiteensa on vaikuttanut minuun jo pitkään.

Kajava, Ulla

Kuvataiteilija
Minulle idea, teema ja aihe avautuvat värien kautta. Maailmassa on niin paljon mielenkiintoisia värejä, jotka antavat minulle voimaa. Käyn joka kuvassa dialogia värien kanssa. Ne kertovat kuvan tarinaa omalla vaativalla tavallaan. Ne määräävät lähestymistavan ja tekniikan. Kuvan idea lähtee tietystä väristä ja päätyy aiheen vaatimaan värien käsittelyyn.
Minusta valo on värin sisar, muoto on värin veli. Tämä sisarussarja rakentaa kuvan harmonian, ristiriidan, väitteen.
Kuvieni aiheet saan ympäriltäni. On katseltava ja kuunneltava tarkasti ja nähtävä selkeästi. Kuva avaa itsensä, vaatii muotonsa ja saa tulkintansa värien kautta.

Kantokorpi, Janne

Taidemaalari
Meri on aina ollut tärkeä elementti kaikessa ja kesäpaikka Merenkurkussa ollut rakas. Meri toiminut taiteessani suurena innoittajana.

Taiteilijaurani on alkanut jo nuorena tyttönä Vapaassa Taidekoulussa. Siitä hain Akatemiaan, jossa tapasin aviomieheni Voitto Kantokorven. Toimimme molemmat kuvataideopettajina, minä noin 50 vuotta ja Voitto hieman pidempään. Näyttelyitä minulla on ollut vuosien aikana paljon sekä Suomessa että ulkomailla (Italiassa, Ranskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä Viipurissa). Olemme olleet myös pitkiä aikoja residesseissä. Marbellan ja Budabestin residenssit olivat inspiroivia paikkoja. Viimeinen yhteisnäyttelymme Voiton kanssa oli vuonna 2021 Taidekeskus Harrissa Alavudella, johon tuli ilahduttavasti oppilaitamme avajaisiin, vaikka emme lähettäneet edes kutsukortteja. Koen, että oppilaani ovat opettaneet minua vähintään yhtä paljon kuin minä heitä. Vuonna 2022 ilmestyy kirja minun ja Voiton taiteesta.

Kapulainen, Annu

Kuvataiteilija
Keskeisin aihe taiteessani on ihminen. Käsittelen töissäni usein yhteiskunnallisia ja psykologisia teemoja sekä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Pääasiallinen tekniikkani on öljyvärimaalaus, mutta lisäksi piirrän ja teen sekatekniikkatöitä sekä jonkin verran installaatioita. Teokseni muodostavat usein yhtenäisen temaattisen maalaussarjan, ja valitsen tekniikan ja koon kulloisestakin ideasta riippuen. Joskus taiteellisen prosessin lähtökohtana voi olla jokin tietty väri tai muoto, joka inspiroi minua. Sommittelulla on tärkeä merkitys kuvia luodessani.

Kiippa, Tapani

Taidemaalari
Tapani Kiippa (s. 27.8.1939 Viipuri) on naantalilainen akvarellisti, graafikko ja maalari. Taiteilijan akvarelleissa kuvastuu tekijän rakkaus mereen. Teoksien aiheina ovat usein aava meri, sen luodot, kalasatamat tai vanhat puuveneet. Välillä kasvaa paperille herkkä omenapuun oksa, välillä syntyy raju abstraktinen purkaus tai kantaaottavia teossarjoja.

Kynä piirtää, viiva muuttuu, väri elää. Näin ovat syntyneet myös monet käyttögrafiikan työt: postikortit, lautasliinamallit, julisteet, adressit, exlibrikset jne.

Taiteilijalla on ollut lukuisia yksityis- ja yhteisnäyttelyjä sekä Suomessa että ulkomailla. Exlibriksiä on ollut esillä maailmannäyttelyissä Japanissa, Italiassa, Venäjällä, Hong Kongissa, USA:ssa ja Suomessa sekä maakohtaisia näyttelyitä mm. Taiwanissa, Mexikossa, Turkissa ja Ranskassa, Puolassa, Belgiassa ja Tanskassa.

Taiteilija on saanut taidekoulutuksensa Itävallassa ja Saksassa.

Kokkonen, Pike

Taidemaalari
Taidemaalarina minua inspiroi hienovarainen dialogi abstraktin ja esittävän välillä. Koen, että maalatessani esittävää kuvaa, suurin haaste on päästä irti kuvasta kadottamatta kuvaa. Mielestäni tämä välimaasto on mielenkintoinen. Mikä on oleellista kuvassa? Mitkä ovat ne elementit, joista kuva syntyy tai kääntäen, mitä ilman se ei ole olemassa? Kuinka paljon kuvaa voi pelkistää, ilman että jotain oleellista menetetään? Usein maalauksessa pelkkä silmien katse riittää kertomaan kokonaisen tarinan.

Kopra, Mari

Kuvataiteilija
Maalaukseni ovat abstrakteja ja ekspressiivisiä ja niistä saattaa löytyä myös joitain esittäviä elementtejä. Käytän usein voimakkaita värejä ja vahvoja värikontrasteja. Maalauksissani katsoja saattaa havaita luonnon, yksityiskohdan luonnosta tai maiseman vaikka abstrakti tekotapani ei sitä alleviivaa. Teoksissani on mukana paljon symboliikkaa, joka ilmenee väreinä, siveltimen vetoina, kuvina ja pintoina. Olen valmistunut kuvataiteilijaksi Helsingissä Taidekoulu Alfasta. Asun ja työskentelen Helsingissä.

Kouhia, Leena

Keraamikko
Leena Kouhia (s. 1963) on karjalaisen (Sortavala) äidin ja inkeriläisen isän Suomessa syntynyt jälkeläinen, ennakkoluuloton muotoilija ja taiteilija, joka tunnetaan oman polkunsa kulkemisesta.  Kouhian taiteellisessa työssä yhdistyy usein taide ja maisemantutkimus, paikka, paikan tunne, sen merkitys sekä mielenmaisema. Valtion kokoelmiin hankittu 100 Seinäruusua -teos on kuva suomalaisuudesta, Kotikatu/Uudenmaankatu -installaation "dna":n hän poimi kadun rakennusten pienistä arkkitehtonisista yksityiskohdista, ja näitä detaljeja hyväksi käyttäen on rakentanut useita mielikuvitteellisia teoksia. Juuret-Rötter -installaatiossa, yhtenä taiteilijana neljästä, hän pohtii juuria ja juurettomuutta. Raaka Rå -käyttökeramiikkasarja vuodelta 2014 on yksi Kouhian tunnetuimmista teoksista. Sarja on primitiivinen, orgaaninen, muotokieleltään karkeakin, ja se on saanut huomiota Suomessa ja ulkomailla. Kouhia on aiemmin tehnyt pitkän uran visualistina media-, teatteri- ja elokuvateollisuudessa. Nykyisin hän on päätoiminen keraamikko ja työskentelee omassa ateljee-myymälässään Helsingissä, Iso Roobertinkatu 41:ssä.

Kuisma, Kari

Lasitaiteilija
Kari Kuisma on porilainen lasitaiteilija Hän on työstänyt lasia yli 20 vuotta. Teokset koostuvat kerrostamalla kirkasta, tavallisesti kierrätettyä, ikkunalasia.

Kuisma, Raija

Kuvataiteilija
Raija Kuisma on porilainen kuvataiteilija, joka käyttää taiteessaan monenlaisia tekniikoita. Uusimmissa teoksissaan hän käyttää monin tavoin muokattua valokuvaa uv-tasotulostettuna lasille tai akryylille.

Kukkola, Tuulikki

Kuvataiteilija
Nimeni on Tuulikki Kukkola ja koulutukseltani olen kuvataiteilija ja erikoistunut taidegrafiikkaan. Asun Espoossa ja olen ollut Viipurin Taiteilijaseuran jäsen parinkymmenen vuoden ajan. Olen osallistunut lähes vuosittain Viipurin Taiteilijaseuran vuosinäyttelyihin. Nykyisin käyttän puupiirrostekniikka.

Kukkonen, Pertti

Kuvanveistäjä
Olen toteuttanut lukuisia julkisia teoksia erityyppisiin rakennettuihin ympäristöihin. Teosten luonne ja sisältö ovat vaihdelleet hyvinkin paljon riippuen tilasta ja käyttötarkoituksesta, mutta yhdistävänä tekijänä on usein niiden materiaalina käytetty betoni. Useimmat teokset on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä arkkitehtien ja maisemasuunnittelijoiden kanssa ja toteutettu ”avaimet käteen” periaatteella.

Kylänpää, Hannele

Laakkonen, Sirkka

Taidemaalari
Maalaamiseen minua innoittaa jokin näkemäni, kokemani tai tuntemani asia, minkä haluan ilmaista omalla kielelläni, maalaamalla. Näin maalaaminen on minulle samaa, kuin kirjailijalle kirkoittaminen ja muusikolle säveltäminen. Nämä ovat rakkaita asioita tekijälleen ja teokset ovat taiteilijan "lapsia". Kansainvälisissä näyttelyissä mukana olo kertoo taiteentekijöiden sielujen sukulaisuudesta, puhumme samaa kieltä, taiteen kieltä

Lagom, Seppo

Taidemaalari
Minulle on tärkeää liikkua luonnossa, jossa voin tehdä havaintoja sen aidosta tunnelmasta ja tallentaa niitä sieluuni. Maalauksien aiheet ovat sisäisiä näkemyksiäni. Olennaista on valon, värien sekä muotojen abstrahointi minun kielelleni. Teokseni maalaan öljyväreillä tai öljypastelliliiduilla maalauspohjalle, niiden sävyrikkaus on teoksissani tärkeää valoa ja varjoa unohtamatta. Luonnoksia en teosta varten tee, vaan maalaan tai piirrän sisäisen tunnepitoisen näkemykseni suoraan spontaanisti maalauspohjalle.

Lassila, Antti

Taidemaalari
Värieni ja viipurilaisten seurassa on aina mukava olla.

Leppäkoski, Helmi

Taidemaalari
Työskentelyni maalausteni tai veistosteni kanssa on merkinnyt minulle yhteyttä luontoon, sen monikerroksellisuuteen. Luonnosta imen ideani hyvin syvällisesti. Maalauksissani realistinen idea pelkistyy, muuttuu. Veistoksissani ja installaatioissani näkemäni ja kokemani asiat siivilöityvät alitajunnassani luoden teoksilleni yllättävän muodon ja sisällön. Ihmiset ympärilläni vaikuttavat omalla olemuksellaan tuoden lisän tekemiseeni. Arjen tapahtumat kaikessa yksinkertaisuudessaan antavat innoituksen uudelle prosessille.

Lindberg, Pirjo

Taidemaalari
Työskentelen sekä Lappeenrannassa että Suomenniemellä. Ilmaisuvälineeni on yleensä vesiväri, mutta muitakin tekotapoja käytän. Rakentelen "kuvia" puuta työstämällä. Nämä kuvat lipsahtavat joskus lähes veistoksiksi. Työni ovat yleensä pienikokoisia. Viime aikoina olen pitänyt näyttelyjä lähellä kotipaikkojani!

Lindholm, Johanna

Taidemaalari

Maljonen, Marja

Taidemaalari
Marja Maljonen (1951) asuu ja työskentelee Espoossa. Maljonen on suorittanut täydentävinä opintoina kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinnon Lahden Taideinstituutissa keväällä 2010. Pääasiallinen työskentelytapa on öljymaalaus kankaalle. Maljosen maalaukset sijoittuvat esittävän ja abstraktin ilmaisun rajaviivalle. Teoksista voi löytää näkyvän maailman, mutta niistä voi myös tunnistaa väripintojen ja siveltimen vetojen muotokielen.

Maristo, Heli

Kuvataiteilija

Martiskainen, Riikka-Liina

Kuvataiteilija
Maalaukseni muotoutuvat hiljalleen useiden värikerrosten sekä värin poiston tuloksena. Lähtökohta maalauksiini on usein pelkistetyn maisemallinen, mutta huomaan käsitteleväni maalaamisen ohessa myös ihmiselon valoja ja varjoja.

Matilainen, Anu

Kuvanveistäjä
Taideopintoni:
- Taideteollinen oppilaitos, keramiikkaosasto 1964-1986
- Suomen Taideakatemian koulu, kuvanveistolinja 1969-1970 ja 1972-1975
- Kunikaallinen Taideakatemia (Kungliga Akademien för de fria konsterna) 1975-1976

Teoksiani on ollut esillä yksityisnäyttelyissäni Suomessa sekä ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Materiaaleina ovat kivi, pronssi, keramiikka ja puu.

En halua rajata ilmaisuani yhteen tyylilajiin, vaan kunkin työn luonne ratkaisee valinnan. Esittävä ja ei-esittävä ovat yhtä tärkeitä. Henkinen joustavuus on tärkeää, sillä tehtävät vaihtelevat alttarireliefeistä pienimuotoisiin veistoksiin. Luonto ja ihminen ovat tulleet minulle yhä läheisimmiksi.

Matinlauri, Hannele

Tilataiteilija, kuvanveistäjä
Taiteelliselle ilmaisulleni on ominaista monipuolinen materiaalien, tekniikoiden ja menetelmien käyttö. Tuntemattomat materiaalit, paikat ja tilat, joihin rakennan teoksia, tuovat eteeni monenlaisia haasteita. Hyväksyn tämän ja tunnen iloa vähitellen avautuvista mahdollisuuksista. Puu ja savi ovat minulle luontaisimmat materiaalit, mutta olen käyttänyt myös kangasta, lankaa, metallia, lasia ja luonnosta ja muusta ympäristöstä löytämiäni aineksia. Myös aineettomat materiaalit kuten valo, ääni ja erityisesti tila kiinnostavat minua.
Työprosessini on hidas ja vie aikaa. Prosessin tuloksena syntyy teoksia, jotka yhdistyvät luontaisesti temaattisiksi kokonaisuuksiksi. Näitä ovat olleet mm. hauraus, esineiden ja fyysisten tilojen metamorfoosi ja suhteemme luonnonympäristöömme. Näkyväksi tekemällä henkilökohtaisesti koetusta on syntynyt kollektiivista tietoa ja jakamisen kanavia. Taiteen avulla myös yleinen on sisäistynyt henkilökohtaiseksi.

Mughal, Maria

Taidemaalari
Olen valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta taiteen maisteriksi v.2004. Maalauksiani on ollut esillä Suomessa ja ulkomailla useassa ryhmä-ja yksityisnäyttelyssä. Teen myös julkisia taideteoksia ja grafiikkaa. Minua kiinnostaa ihmisyys, miten ihminen maalauksessa puhuttelee katsojaa. Naisena minun on ollut luontevaa käsitellä nimenomaan naiseutta, tyttöyttä sekä erilaisia tunnetiloja ja rooleja. Olen halunnut teosteni kautta ottaa kantaa urbaaniin elämäntyyliin sekä naiseuteen liittyviin odotuksiin.

Mäenpää, Kaija Marjatta

Kuvataiteilija
Maalaukseni ovat öljy-, akryyli- tai akvarelliväreillä maalattuja. Öljyväri- ja akryylimaalauksissa käytän usein pinnan struktuureihin hiekkaa tai muita karkeita aineita. Aiheeni tulevat monesti luonnosta, mutta maalaan myös abstrakteja värimaailmoja aiheiden lähtiessä mielikuvituksestani. Teen myös keramiikasta veistoksia ja kivitavaraesineitä.

Mäntynen, Tuomas

Taidemaalari, professori, VTS:n kunniajäsen
Suurin osa maalauksistani on matkalla olevan ihmisen tapahtumaa. Ihminen katselee aikansa syrjästä näitä tapahtumia. Kun jotain on tapahtunut, hän poistuu paikalta. Tiettyä yksinäisyyden traumaa näillä kai peittää tai ajaa takaa. Maalaan myös sitä, miten ihmiset ympärilläni toimivat. Jokin ihmisen hätä tässä kaikertaa.

Katso maalauksia sydämellä, jätä järki.

Tuomas Mäntynen on pitkän linjan palkittu taidemaalari. Hänen pääasiallisia tekniikoitaan ovat öljy, akryyli ja akvarelli. Taideopintonsa hän aloitti Taideteollisessa oppilaitoksessa (1952-1957) ja jatkoi opintoja Vapaassa taidekoulussa (1956-1957) sekä Pariisissa Academie de la Grande Chaumieré (1958-1959, 1961). Hänellä on ollut mittava määrä näyttelyjä sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on ollut myös aktiivinen eri taidejärjestöjen hallituksissa. Tuomas Mäntynen on palkittu Pro Finladia mitalilla vuonna 1986 ja hän sai professorin arvonimen 1996. Hän on myös VTS:n kunniajäsen.

Niemeläinen, Päivyt

Kuvataiteilija
Maalaukseni keskittyvät luonnonilmiöihin ja ihmiselämään. Luontoa kuvaan pääasiassa reliefirakenneteoksien välityksellä. Ihmiset, elämänkuvat ja historian viestimät suuret kertomukset haastavat minua väreinä, muotoina ja emootioina. Niiden tulkinnassa käytän useimmiten öljyväriä.

Niemenrinne, Kristiina (Pirjo)

Kuvataiteilija
Olen turkulainen kuvataiteilija, valmistunut Porin Taidekoulusta v. 1995. Ammennan teoksiini kuvataiteen eri tekniikoista ja käytän usein valokuvaa teoksieni pohjamateriaalina. Kuulun myös Turun Taiteilijaseuraan, Porin Taiteilijaseuraan, PERI ry:hyn sekä Valokuvataiteilijoiden Liitto Hippolyteen kokelasjäsenä.

Niemistö, Asta

Taidemaalari
Olen valmistunut Suomen Taideakatemian koulusta maalauslinjalta vuonna 1964. Maalaan pääasiassa figuratiivisia teoksia ja teosteni aiheet löytyvät lähiympäristöstäni. Minua kiehtoo uusissa paikoissa sekä sisä- että ulkotilat. Maalaan usein interiöörejä ja asetelmia. Olen yleensä kiinnostunut jostain teemasta pidempään. Minulla on ollut mm. ikkuna-, kissa-, omena- sekä kukkakausi, jolloin olen keskittynyt tekemään paljon teoksia kyseisestä teemasta. 1980-luvulle asti käytin teoksissani öljyvärejä, mutta sen jälkeen olen maalannut enimmäkseen akvarelleja.

Nordling, Kristine

Kuvataiteilija
Ihmishahmoiset veistokseni syntyvät kuvanveiston -, nukkemuotoilun- ja käsityötekniikoiden sovelluksistani. Olen ikuinen etsijä, oli se sitten omasta identiteetistä ja/tai ilmaisusta kiinni. Tutkin ja teen kokeilujani eri materiaaleilla. Teoksissani yhdistyvät monet työmenetelmät. Haen teoksillani tunnelmaa, ehkä sanomaa, kuten kuvan installaatiossani. Minulle vapautta on ajan kanssa tekeminen. Havainnoista, vuoropuhelusta, pysähtymisistä ja lukkiutumisen askaroimisesta kuoriutuu jonain päivänä jotain – Teos on siinä, kuin riippumattomana mistään ja itsenään lymyten.

Närhi, Katja

Taidemaalari
Olen Lohjalla luonnon keskellä asuva kuvataiteilija. Suomalainen luonto ja sen monimuotoisuus on minulle loputon luovuuden lähde. Tutkailen uteliaasti ympäröivää maailmaa, ja pyrin löytämään kauneuden pienimmistäkin yksityiskohdista. Maalauksissani on tärkeää, että minulla on suhde maalattavaan kohteeseen. Oli se sitten pihalta poimittu lehti tai henkilö.
Teoksissani haluan tuoda esiin elämän ainutlaatuisuutta ja kaikkea sitä kauneutta mitä kohtaamme arjessa. Toivon että taiteeni herättäisi tunteita ja ajatuksia jokaisessa. Elämä on täynnä ainutlaatuisia kohtaamisia, ja haluan ikuistaa ne maalauksiini.
Työskentelen sekatekniikkaa käyttäen. Pigmentit, akryylit ja hiili ovat tällä hetkellä käytössä. Kuulun Viipurin Taiteilijaseuraan vuodesta 2008.

Ollikainen, Marja

Kuvataiteilija
Maalaan useilla tekniikoilla käsiteltävän teeman mukaan. Tutkin samoja asioita, joita on kielessä ja kirjallisuudessa: ihmisenä olemista sekä ihmisten, eläinten, kasvien ja luonnon välisiä asioita, viestintää, rinnakkain olemista, muistamista. Vanhojen mestarien tekniikka on mieluinen. Siinä väri ja syntyy ja valo syttyy kuullottamalla ohuita värikerroksia. Maalaan myös paksusti ja kerroksellisesti isolla siveltimellä. Teen esittävää taidetta, muotokuvia, abstraktia ja ennen kaikkea esittävää ja abstraktia yhtä aikaa, maagista realismia.

Ormfelt, Tristan

taidegraafikko ja kuvanveistäjä
Tristan Ormfelt is a Finland-based artist and printmaker. Ormfelt's colourful world grows intuitively, following the organic language of wilderness. Ormfelt's works are inspired by aboriginal arts, Art Nouveau and futuristic designs of the 1960's. His favorite mediums are drypoint, serigraphy and bronze.

Palonen, Marianne

Taidemaalari
Valkoinen on minulle pohjoisen harmonian väri. Valkea luonto lumoaa yksinkertaisuudellaan ja puhuttelee hiljaisuudellaan. Mandalat tuovat voimaeläinten kautta muistoja kauempaa.

Poijärvi, Marjo

Taidemaalari
Olen valmistunut Sibelius Akatemiasta ja Taidekoulu Maasta. Rakastan värejä. Olen parantumaton romantikko.

Raikaslehto, Sari

Kuvataiteilija, keraamikko
Olen Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiasta valmistunut kuvataiteilija YAMK sekä keramiikka-alan artesaani, joka katselee maailmaa uteliaan tarkkailijan silmin. Olen Viipurin Taiteilijaseuran lisäksi Taidemaalariliiton sekä Järvenpään Taideseuran jäsen. Monitaiteelliset menetelmät ovat lähellä sydäntäni. Teoksissani kuvaan usein arkisia asioita sekä muistiin taltioituneita hetkiä hieman surrealistisesta, tavallisuudesta poikkeavasta näkökulmasta.

Rastas, Raija

Tekstiilitaiteilija
Rakastan värejä. Väri ja valo vaihtuvat eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina sekä myös elämämme eri jaksoissa. Tarvitsemme valoa ja värejä, jotka tuovat iloa elämäämme. Teokseni ovat kuin peilejä, jotka heijastavat yhteyttämme luontoon ja maailmankaikkeuteen. Valmistan teokseni ompelemalla ja kirjailemalla, tekstiili- ja loimimaalauksella sekä kangaspuissa kutoen. Materiaaleina ovat langat, kuidut, kankaat sekä löydöt luonnosta.

Ratia, Jertta

Taidemaalari
Jertta Ratia (s. 1948) Maalaan ekspressiivisiä teoksia. Sukuni on isän puolelta Karjalan kannakselta. Harrastan Viipuria, erityisesti sen arkkitehtuuria.

Rinne, Sami

Keraamikko
Töissäni on läsnä arki ja fantasia. Teokseni kertovat elämänkatsomuksestani ja rakkaudesta luontoon, jonka moninaisuus on helpompi kuvailla keraamisina muotoina kuin pukea sanoiksi. Teokseni elävät ja muuttuvat havainnoinnin ja uuden ajattelun myötä. Keraaminen tarinani jatkuu niin kauan kuin savi muotoutuu käsissäni.

Ristolainen, Leena

Kuvataiteilija
Yksi meistä -maalauksessa tiivistyy suhteeni tähän maailmaan, karjalaisuuteen ja työskentelyyni kuvataiteilijana.
Piia Rossin installaatio

Rossi, Piia

Kuvataiteilija
Olen Imatralta kotoisin oleva kuvataiteilija. Asun ja työskentelen tällä hetkellä Espoossa sekä osan vuodesta Slovakiassa. Teen pääasiassa installaatioita, jotka muodostuvat pienistä osista luoden suurempia kokonaisuuksia. Käytän vaihtelevia menetelmiä ja materiaaleja työssäni, ennen kaikkea olen kiinnostunut materiaaleista, jotka eivät perinteisesti näy kuvataiteessa.

Olen valmistunut kuvataiteilijaksi Irlannissa ja toiminut kuvataiteilijana Dublinissa, Saksassa sekä nyt Suomessa ja Slovakiassa. Olen koulutukseltani myös kiviseppäartesaani, tämä on vaikuttanut merkittävästi taiteelliseen identiteettiini. Koruseppänä, taidegraafikkona sekä installaatiotaiteilijana työskentelen materiaalilähtöisesti ja arvostan suuresti taiteilijan menetelmäosaamista ja materiaalin todellista ymmärtämistä.

Rovamo, Elisa

Kuvataiteilija, taidemaalari
Kiinnostus taidehistoriaan on tuonut teoksiini kaikuja kiinalaisesta sivellinpiirroksesta, abstraktista ekspressionismista, värikenttämaalauksesta ja kollaasista. Aiheeni on ihmishahmo, usein esittävän ja abstraktin rajoille asettuva. Olen pitkään kuvannut kehon kykyä ilmaista tunteita sanattomasti, eleen ja liikkeen kielellä. Minua kiinnostavat kätketyt tunteet, ihmisten väliset viestit ja niiden tulkinnat. Teokseni ovat avoimia myös katsojan tulkinnoille.

Ruoslahti, Maija

Sisustusarkkitehti, kuvataiteilija
Sisustusarkkitehti 1962, kuvataiteilija 1977. Yhteisnäyttelyitä ja yksityisnäyttelyitä.
Olen impulssiivinen. Noudatan intuitioni polkuja. Suunnittelutyö on määrätietoinen kurinalainen sidonnainen prosessi tiimi-tilaustyö, jota tehdessä vaadin itseäni luomaan uutta, esteettistä ja erilaista. Öljymaalauksen aloitin varhain. Värit, vapaa muoto on avoin perälauta, jota en koskaan päästä sulkeutumaan. Mielikuvitus kehrää yksinäisä pitkiäkin työvaiheita. Tunteen tajunnanvirran tietoisuus, muodot, värit seuraa ja uusiutuu. Kuljen valppaana ajassa uteliaana.

Salokannel, Antti

Taidegraafikko
Olen taidegraafikko ja käytän usein hidasta mezzotinta-menetelmää. Voin verrata camera obscuraa grafiikanlaattani valmistukseen. Siinä karhennettu laatta kuvaa pimeää tilaa. Vedostamalla laatta mustalla painovärillä aikaansaadaan karhennetusta pinnasta yönmusta painojälki. Aiheen hahmottamiseksi tasoitan karhennettua pintaa, tuon valoa pimeään tilaan. Mitä enemmän laattaa tasoitan, sitä vähemmän se ottaa vastaan painoväriä ja antaa entistä vaaleamman painojäljen. Prosessia voi verrata mielessämme tapahtuvaan, kun silmämme ja mielikuvituksemme vähitellen alkavat pimeydestä erottaa jotain. Ajan kuluessa ne tekevät pimeyteen mielemme projektion. Vertaustani valaisee kreikankielinen sana fantasia, joka tarkoittaa valoa ja myös näkyväksi tekemistä.

San Miguel, Elizabeth

Kuvataiteilija
Taiteilijana minua kiehtoo erityisesti abstrakti ja käsitetaide. Haluan luoda jotain sellaista, jota ei ole olemassa ilman luovaa tekoani. Taide luo visuaalisia kokemuksia ja assosiaatioita - esteettisiä elämyksiä. Se usuttaa ajattelemaan, houkuttelee tuntemaan ja kehottaa keskustelemaan katseltavan teoksen ja muiden sitä katselevien kanssa. Kuvataide - ja taide yleensä - mahdollistaa elämäämme jotain sellaista olemista ja sisältöä, jota nykyelämässä on muualta mahdotonta löytää. Taide on Ehdoton Juttu!

Santala-Köykkä, Riitta

Kuvataiteilija
Riitta Santala-Köykkä on taidemaalari ja valokuvaaja, joka työskentelee ja asuu Suomessa. Hän on opiskellut kuvataidetta mm. taidekoulu Alfa-Artissa, Lapin avoimessa yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Seppänen, Olga

Kuvataiteilija
Maalausteni pääteema on muotokuva, mutta maalaan myös paljon muuta mm. asetelmia ja maisemia. Olen kokeillut ja omaksunut monenlaisia tekniikoita ja maalaustyylejä, ja vähitellen tästä runsaudesta on syntynyt minun oma tyylini. Teoksieni kautta haluan herättää ihmisissä valoisia tunteita sekä tuoda lämpöä sydämille tasapainottamaan tämän päivän usein rankkaa elämää.

Siitonen, Sakari

Taidemaalari

Sinivaara, Alina

Kuvataiteilija
Maalatessani etsin erilaisia näkökulmia urheilun maailmaan. Teen esteettistä ja kokemuksellista tulkintaa varsinaisen urheilutapahtuman laidalla tapahtuvasta tai olevasta. Tavoittelen maalauksillani aina luontevalta tuntuvaa ilmaisua, visuaalista variaatiota ja värien vuoropuhelua. Uusi sisältö tarkoittaa minulle myös muutosta värimaailmassa, tekniikassa ja kuvan rakenteessa. Maalarina minua kiinnostaa tämä päättymätön maalauksen matka.

Suikkanen, Marjo

Kuvataiteilija, Kuvanveistäjä
Teoksissani pääteemojani ovat erilaiset kaaret ja holvit, aika ja avaruus. Teoksissani on paljon geometrisia muotoja, erityisesti kuutioita, kuusikulmioita ja kahdeksankulmioita. Työskentelyssäni käytän paljon harppia ja viivotinta. En ole roiskijatyyppiä. Kiinnitän paljon huomiota sommitteluun. Olen myös kiinnostunut fysiikan viimeisimmistä saavutuksista.

Paikkakunnan pienuus ei estä ajattelemasta suuria. Universumi on kaikille yhtä suuri tai pieni vaikka sitä katsoisi miljoonakaupungin pilvenpiirtäjästä tai matalan torpan takaikkunasta. Ei se siitä laajene eikä kutistu. Riippuu katsojan ajatuksista.

Talja, Soili

Taidemaalari
Soili Taljan paperille toteutetut mustemaalaukset ovat suurikokoisia sukelluksia aistikkaan viivan ja heleiden värien syliin. Syvä samettinen musta on Taljan teoksien tyypillinen piirre. Hän käsittelee mustaa taiten ja osaa tasapainoilla pimeyden mielyttävällä puolella.

Tiittanen, Kirsi

Kuvataiteilija
Kaipaan lapsuuteni talonpoikaisrakennusten tummuneita ajankuluttamia hirsirakenteita, paikkaa jota ei enää ole, kuin muistojeni tasolla. Samanlaisia kaipauspaikkoja löysin Japanista vanhan zentemppelin ajan kuluttamista rakenteista-kuin yrittäen tavoittaa jotain olleellista jälleen lapsuudestani. Varhaislapsuudestani muistan 60-luvun tv-kuvan, joka painautui muistiini historiallisen paikan sisäänkäynnistä kuin olisin ollut siellä aikaisemmin. Tavoitin paikan tunnelman uudelleen Andaluciassa 1100-luvun maurilaisessa kylpylässä. Yhdistän teoksissani usein aikaa ja paikkaa simultaanisesti eli liikun kahden kokemuksen välimaastossa samanaikaisesti.

Timonen, Toni

Kuvataiteilija
1990-luvun tynkäkarjalainen ja varttievakko, Sarjičča-ateljie Kuutamon pseudomanga-tyylin piirtäjä Nurmeksesta. Evakko-buaboni tul​​i Suojärvelpäi ta kuotan pidäy piäl karjalan kieldy miun sarjičois – ja sotkea vanhaa ja uutta. Lyijykynä, muste, akvarelli ja digityöt ovat olleet yleisimpinä tekniikoina. Aloitin sarjakuva-alalla itse oppineena, sitten opiskelin Outokummussa kuva-artesaaniksi. Muita mielenkiinnon kohteita on arkkitehtuuri ja vanha esineistö, vanhan karjalaisen elämän menon tutkiminen (talvinuottaus, suurperhekulttuuri, jne.), uudet vempaimet, sci-fi ja fantasia, japanilais-korealainen pop-taide, bande dessinée, jne...

Touré, Ritva

Taidemaalari
Maalaan öljyväreillä kankaalle. Maalauksissani kasvien runsaus vie mielikuvamatkalle sinne, missä lämpimät tuulet puhaltavat ja kukat kukkivat. Ne johdattavat luonnon ja elämän monimuotoisuuteen ja runsauteen. Ne ovat energiatuulahduksia ja absrakteja tunteiden tulkkeja. Luomisprosessin aikana jokainen siveltimen veto on alku muutokselle ja mahdollisuuksille. Sivellin, samoin kuin ajatus, luo tulevaisuuden.

Tuiremo, Terttu

Kuvataiteilija
Minulle tärkeimpiä asioita taiteen tekemisessä ovat ennen kaikkea kauneus, värien sointuvuus ja harmoniset ratkaisut. Aiheina toimivat usein luonto, matkojeni kaupunki-interiöörit tai sisäisten tuntojeni tutkielmat. Voimakkaat värit ovat olleet aina tunnusomaisia taiteessani.

Turunen, Anu

Taidemaalari
Mie olen unien näkijä ja tarinoiden kertoja. Miun tarinoissa lapikasukko seikkailee taivaan ja maan välillä. Evakkomuori pukkaa vesikelkassa mökkiään, hakien kodilleen paikkaa. Terhakka pystykorva avittaa tuntureiden lassoamisessa. Miun sielunmaisema on pohjoisessa, siellä missä "sininen on sitruunaa kirpeämpi".

Uuskallio, Irma

Taidemaalari
Maalaukseni syntyvät spontaanisti ja luonnostelematta. Ne voivat olla rajuja tai herkkävireisiä, voimakkaita tai hauraita, yleviä tai arkipäiväisiä, mutta elämän tarjoamista tilanteista riippuen aina omakohtaisesti koettuja. Maalaukset heijastavat mielen tilaa, arvostuksiani ja kauneuden janoa. Maalauksissani korostuvat kasvun teemat pyrkivät kunnioittamaan elämää. Ne nostavat esiin myös naiseuden voiman ja osallisuuden elämän rakentajana ja ylläpitäjänä.

Vasko, Veikko

Taidemaalari
s.1940, arkkitehti ja kuvataiteilija, Helsinki. Maalannut aktiivisesti vuodesta 1977, ensin guassi- ja akryyli-, nyt pääasiassa öljyvärein pieniä abstraktioita, paljolti myös paperille.

Veijalainen, Tarja

Taidemaalari
"Elämä on väriä ja väri on valoa, joka väreilee"

Vesalahti, Mika

Taidemaalari
Opintojeni jälkeen (Vapaa Taidekoulu 1986-88, Kuvataideakatemia 1988-93) olen järjestänyt yli 50 yksityisnäyttelyä ja ollut mukana lähes sadassa ryhmä- ja yhteisnäyttelyssä Suomessa ja ulkomailla. Toimintaani olen saanut 30 apurahaa (mm. Taike ja SKR). Maalaamisessa yhdistän taidehistoriallisen lähtökohdan aikamme keskeisiin kysymyksiin. Yksityinen kohtaa poliittisen. Viimeaikaisissa maalauksissani voimakas materiaalisuus yhdistyy monumentaalisuuteen. Taiteelliseen työskentelyyni kuuluu myös esseekirjoittaminen. Julkaisen esseitäni säännöllisesti kulttuurilehdissä (mm. Taide, Särö, Kaltio).

Olen toiminut pitkään taiteen järjestökentällä, mm Helsingin Taiteilijaseuran puheenjohtajana 2009-2016.

Kuvassa taiteilija maalauksensa edessä: "Triton III: Harmonielehre", sekatekniikka, 2023, 290x400cm.

Vuorio, Susanna

Taidemaalari
Susanna Vuorio (s.1977) on taidemaalari. Hän maalaa ihmisiä ja elämää ekspressiivisesti. Teoksissa esiintyvät henkilöt ja tapahtumat kertovat usein ajankohtaisista arkisista tapahtumista, tavoitteena on maalaamalla yrittää selvittää, mitä täällä oikein tapahtuu. Kolme hänen isovanhemmistaan on Karjalan evakkoja. "Äitini äiti oli Viipurista ja isäni äiti Kirvusta. Karjalaiset mummoni ovat olleet vahvasti mukana elämässäni ja on vaikea kuvitella etteivätkö tietyt tavat ja piirteet olisi periytyneet suoraan heiltä. Harrastan sukututkimusta ja kiinnostukseni juuriin ja sukupolvet ylittäviin siirtymiin innosti liittymään myös Viipurilaisiin mukaan"